70/2006 (VII. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

70/2006 (VII. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.10 18:03

az intervenciós jogcímekre vonatkozó kifizetésekről

I. Kifizetések teljesítése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az intervenciós jogcímekre vonatkozó valamennyi kifizetését kizárólag a gazdaregiszterben megadott számlavezető pénzintézethez és a gazdaregiszterben szereplő bankszámlára utalja.

II. Kapcsolódó jogszabályok

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003 (VI. 7.) kormányrendelet;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

- az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési lebonyolítási rendjéről szóló 92/2004 (IV. 27.) kormányrendelet;

- a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) kormányrendelet;

III. További információk

A Közlemény a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthető le.

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, az MVH Megyei Kirendeltségeinél, valamint az (1)-3743-603, és az (1)-3743-604 telefonszámon kérhető

IV. A felhívás hatálya

E Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. július 11.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek