64/2013 (IV.5.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

64/2013 (IV.5.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2013.04.09 13:29

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás tekintetében a támogatásra jogosult által vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás szabályai kapcsán a tételkiesés és pótlás bejelentéséről

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek