64/2006 (VI. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

64/2006 (VI. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 18:16

a 2006/2007. gazdasági évre jóváhagyott körte-feldolgozókról

I. Bevezetés

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó zöldség-gyümölcs piaci rendtartás szabályai és az 1535/2003/EK rendelet alapján támogatást az a termelői-értékesítő szervezet (TÉSZ) igényelhet, amely az MVH által jóváhagyott feldolgozóval szerződést köt. A körte feldolgozására vonatkozó szerződéseket a 2006/2007. gazdasági évre vonatkozóan 2006. július 31-ig kell megkötni. Az MVH által a 2006/2007. gazdasági évre jóváhagyott körte-feldolgozók jegyzékét a II. pontban található táblázat tartalmazza.

II. A 2006/2007-es gazdasági évre jóváhagyott körte-feldolgozók jegyzéke

KÉSZTERMÉK (megnevezése és KN kódja)

FELDOLGOZÓ NEVE ÉS TELEPHELYE(I)

Rocha- vagy vilmoskörte cukros lében, illetve természetes gyümölcslében (ex 2008 40 51, ex 2008 40 59, ex 2008 40 71, ex 2008 40 79, ex 2008 40 90)

Csépány ÉS Társai Kft. Telephely: 3200 Gyöngyös, Karáncsondi út 1/A

Grenex Kft. Telephely: 4481 Nyítegyháza – Sóstóhegy, Igrice u. 3

Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. Telephely: 6100 Kiskunfélegyháza, VIII. kerület 99/A. Pf. 185

OLYMPOS-TOP Élelmiszeripari Kft. Telephely: 6032 Nyárlőrinc, Fő utca 1.

SIÓ-ECKES Kft. Telephely: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.

Vitamór Kereskedelmi Kft. Telephely: 8060 Mór Major u. 3.

egész vagy darabolt vegyes gyümölcs cukros lében, illetve természetes gyümölcslében, amely legalább 60% őszibarackot és/vagy körtét tartalmaz (ex 2008 92, ex 2008 99)

Nagykőrösi Konzervgyár Rt. Telephely: 2750 Nagykőrös, József Attila utca 1.

III. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2005/2006. gazdasági évre jóváhagyott körte-feldolgozókról szóló 62/2005. (VI. 30.) MVH Közlemény hatályát veszti.

IV. Kapcsolódó jogszabályok és MVH közlemények

¾ a Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről

¾ a Bizottság 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

¾ a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 44/2004. (IV. 9.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól

¾ a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 155/2004. (X. 22.) FVM rendelete a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozásról

¾ a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 132/2005. (XII. 9.) MVH közleménye a paradicsom-, őszibarack- és körtefeldolgozók jóváhagyási kérelmeiről

Budapest, 2006. június 28.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek