63/2005 (VII. 1.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

63/2005 (VII. 1.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:20

A félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételéről

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó kísérő intézkedések szabályai, és a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről, továbbá a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról alapján az intézkedésben az vehet részt, aki az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtható be az 5-6. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megyei kirendeltségeinél (4. számú melléklet).

II. A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatás igénybevételének feltételeit:

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 6. §, valamint

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 4. § tartalmazza.

III. A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségére (4. számú melléklet) postai úton kell benyújtani egy példányban.

A támogatási kérelem 2005. július 1-től 2005. július 31-ig nyújtható be.

IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok

A támogatási kérelem formanyomtatványai beszerezhetőek az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról.

A félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás kérelemcsomagjának formanyomtatványai:

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakítása, támogatási kérelem főlap (R3051) 1. számú melléklet szerint

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakítása, támogatása Üzleti Terv (R3052) 2. számú melléklet szerint

A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a 3. számú melléklet szerinti Kitöltési útmutatót.


További csatolandó mellékletek:

Mezőgazdasági tevékenység folytatásának igazolására

- érvényes betétlappal rendelkező őstermelői igazolvány másolata, vagy

- mezőgazdasági tevékenység folytatására kiváltott egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy

- a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében meghatározott, a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről az FM hivatal által hozott határozat másolata.

Szakirányú végzettség illetve szakmai gyakorlat igazolására

- legalább középfokú szakirányú iskolai bizonyítvány másolata, vagy

- 3 éves vagy annál régebben kiállított őstermelői igazolvány, családi gazdaság létrehozásáról szóló határozat vagy mezőgazdasági tevékenység folytatására kiváltott egyéni vállalkozói igazolvány másolata.

Gazdálkodási forma igazolására:

családi gazdaság esetében a családi gazdaság nyilvántartásába vételéről szóló határozat másolata.

Amennyiben őstermelői- vagy egyéni vállalkozói igazolványával, valamint a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozattal egynél több feltételt – mezőgazdasági tevékenységet, szakmai gyakorlatot, gazdálkodási formát– kíván igazolni, úgy a másolatot elegendő egy példányban benyújtani. Igazolásként olyan másolat nyújtandó be, amelyen szerepel az érintett személy aláírása, valamint az aláírás dátuma.

V. A támogatási kérelmek elbírálása

Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrásnál nagyobb összegű támogatási igény kerül benyújtásra, az MVH rangsor alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Előnyben részesülnek a kedvezőtlen adottságú településen gazdálkodók, valamint a fiatal gazdálkodók. A rangsorolásnál az MVH figyelembe veszi a támogatási kérelem benyújtásának időpontját is.

A támogatási kérelmek feldolgozását az MVH a benyújtási határidő tartama alatt megkezdi. A benyújtási határidő lejártát követően a rangsorolás alapján határozatot hoz. A támogatási kérelmet jóváhagyó határozat alapján az ügyfél a támogatási időszak 5 éves időtartama alatt a támogatás igénybevételre jogosult.

VI. A kifizetések igénylése

A támogatásra jogosult ügyfelek évente kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik.

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakítása támogatási kérelem főlap (R3051) (1. számú melléklet)

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakítása Üzleti Terv (R3052) (2. számú melléklet)

- Kitöltési útmutató a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakítása intézkedés támogatási kérelméhez (3. számú melléklet)

- MVH megyei kirendeltségeinek címei (4. számú melléklet)

- Ügyfél-regisztrációs lap (G001) (5. számú melléklet)

- Kitöltési útmutató a G001-es nyomtatványhoz (6. számú melléklet)

 


VIII. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

- a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet;

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, és a www.europa.eu.int weboldalakról tölthetők le.

Budapest, 2005. július 1.

Margittai Miklós

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek