62/2006 (VI. 29.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

62/2006 (VI. 29.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:18

A félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2006. évi kifizetésének igényléséről

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13.§ (1) bekezdése és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezogazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 9.§-a alapján az erre jogosultak kifizetési kérelmet nyújthatnak be.

II. A kifizetési kérelem benyújtása

A félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet azok a kérelmezok jogosultak benyújtani, akik támogatási kérelmük vonatkozásában helyt adó határozattal rendelkeznek. Azok a kérelmezok azonban, akiknek a 2005. évi kifizetési kérelmük vonatkozásában hozott határozattal a támogatási kérelemnek helyt adó határozatuk visszavonásra került, nem jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani a 2006. évtol kezdodoen.

A kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségére (4. számú melléklet) postai úton, tértivevényes küldeményben kell benyújtani egy példányban.
A kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2006. július 1. – 2006. július 31.

III. A kifizetési kérelemként kitöltendo nyomtatvány

A kifizetési kérelem formanyomtatványa beszerezheto az MVH megyei kirendeltségein, valamint letöltheto a www.mvh.gov.hu weboldalról.

Kifizetési kérelemként kitöltendo a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2006. évi kifizetési kérelme R3063 számú urlap (1. számú melléklet).

A 2005. évi bevétel igazolására benyújtandó:
- Ostermeloi igazolvány és a 2005. évre érvényesített értékesítési betétlap másolata, amennyiben a bevétel igazolása az ostermeloi igazolvány és betétlapjának másolatával történik, illetve
- Nyilatkozat a 2006. évi kifizetési kérelemhez (R3064) (2. számú melléklet) abban az esetben, ha a kifizetési kérelmét a 2005. évrol szóló személyi jövedelem-adó bevallása alapján töltötte ki).
A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük olvassa el a 3. számú melléklet szerinti Kitöltési útmutatót!


IV. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2006. évi kifizetési kérelem (R3063) (1. számú melléklet)
- Nyilatkozat a 2005. évi bevétel igazolásáról a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2006. évi kifizetési kérelméhez (R3064) (2. számú melléklet)
- Kitöltési útmutató a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás kifizetési kérelméhez (3. számú melléklet)
- MVH megyei kirendeltségeinek címei (4. számú melléklet)

V. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezésérol;
- a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;
- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
- A Bizottság 2001. december 11-i 2419/2001/EK RENDELETE a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes
- közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott integrált igazgatási és ellenorzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
- a mezogazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirol és az ezzel összefüggo törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezogazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet; (módosította: 27/2005. (III. 31.) FVM rendelet és 54/2005. (VI. 17.) FVM rendelet)
- az Európai Mezogazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet;

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, és a www.europa.eu.int weboldalakról tölthetok le.

 

Budapest, 2006. június 29.


Margittai Miklós
elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek