54/2006 (VI.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

54/2006 (VI.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.10.10 16:28

az ügyfélregisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a hitelintézet közötti megállapodással kapcsolatos kérdésekről

I. Az ügyfélregiszterben rögzített bankszámlaszámra vonatkozó, az ügyfél és a hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartása

 

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (4) bekezdése alapján amennyiben az ügyfél és a hitelintézet között olyan tartalmú megállapodás jön létre, amely szerint az ügyfélregisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszám módosításához a számlát vezető hitelintézet hozzájárulása szükséges, az MVH abban az esetben veszi figyelembe az ügyfél és a hitelintézet erre vonatkozó megállapodását, amennyiben ezt az MVH-nak az ügyfél vagy a hitelintézet bejelenti.

 

A megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti F0001 jelű formanyomtatványon kell benyújtani. A megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az ügyfél lakóhelye, illetőleg székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségnél kell benyújtani. A nyilvántartásba vételről az MVH az ügyfél vagy a hitelintézet kérelme alapján hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a megállapodás alapján az ügyfél ügyfélregisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlaszáma is módosul, a módosítást az 5. számú melléklet szerinti G002 számú nyomtatványon is be kell jelenteni.

 

Amennyiben a hitelintézet nem rendelkezik ügyfélregisztrációs számmal, a regisztrációs kérelmet legkésőbb a megállapodás nyilvántartásba vételére irányuló kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani a 3. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon a hitelintézet székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségnél.

 

Az MVH a megállapodást az ügyfél és a hitelintézet közös kérelme alapján törli a nyilvántartásból, illetőleg a megállapodás bejelentésekor lehetséges az időbeli hatály megjelölése. A törlésre irányuló bejelentést a 2. számú melléklet szerinti F0002 jelű formanyomtatványon kell megtenni.

 

A megállapodás módosításának írásbeli bejelentése egyaránt történhet az ügyfél vagy a hitelintézet által. A bejelentés érvényességének feltétele az ügyfél és a hitelintézet képviselője által is aláírt, a megállapodás módosításáról vagy megszűnéséről szóló dokumentum benyújtása. A dokumentumnak tartalmaznia kell továbbá az ügyfél hozzájárulását az MVH által nyilvántartott ügyfélregisztrációs adatainak módosításához.

 

A Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján kötött megállapodás hatálya alatt az MVH kizárólag a megállapodásban rögzített bankszámlaszámra teljesít kifizetést.

 

II. Közlemény kapcsolódó mellékletei

 

-          Az ügyfélregisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, ügyfél és hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartásba vétele iránti F0001 kérelem űrlap (1. számú melléklet)

-          Az ügyfélregisztrációs rendszerbe bejelentett bankszámlaszámra vonatkozó, ügyfél és hitelintézet közötti megállapodás nyilvántartásból törlése iránti F0002 kérelem űrlap (2. számú melléklet)

-          Ügyfélregisztrációs lap (G001) (3. számú melléklet)

-          Kitöltési útmutató a G001-es nyomtatványhoz (4. számú melléklet)

-          Regisztráció módosító lap (G002) (5. számú melléklet)

-          MVH banki közlemények kódtár (6. számú melléklet)

 

III. Kapcsolódó jogszabályok

 

-          a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

-          az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

 

Jelen Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 65/2005. (VII. 6.) MVH Közlemény hatályát veszti.

 

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

 

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

 

Budapest, 2006. június 13.

 

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak