Vissza 48/2006 (VI. 06.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

48/2006 (VI. 06.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.10 18:46

a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról

I. Az intézkedésben való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében alkalmazott gabonaintervenció magyarországi végrehajtására vonatkozó nemzeti jogi szabályozás előírásai értelmében az intézkedéshez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok elvégzését kizárólag a jogszabályban kijelölt, a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) által elismert, Magyarországon működő laboratóriumok láthatják el. A minőségvizsgálatban való részvételre azok a laboratóriumok jelentkezhetnek, melyek érvényes szerződéssel rendelkeznek MVH-val a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló ( a 122/2005. (XI. 14.) és a 9/2006. (I. 20.) számú MVH közleményekkel módosított) 74/2004. (X. 29.) MVH közlemény alapján . A gabona intervencióhoz kapcsolódó raktárakba történő ki- betároláskori, illetve készlet ellenőrzéskori mintavételekre vonatkozó részletes előírásokat a 3. számú melléklet szerinti szerződés tartalmazza.

II. Az ajánlat benyújtása

Az 1. számú melléklet szerinti ajánlatokat azok mellékletével együtt az MVH Központi Hivatalához postai úton (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62. Pf.: 867. címre), vagy faxon (a 06/1-219-45-11 fax számra), vagy személyesen (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélszolgálatán, 1054 Budapest Alkotmány u. 29. címen) lehet benyújtani. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2006. június 30.

Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza – jelen közleményben meghatározott –mellékletet, az MVH hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlást a felhívásban megjelölt határidőben kell benyújtani a fenti címre.

A 2006. június 30-a után beérkezett ajánlatokat az MVH elutasítja.

III. A ajánlat elbírálása

Kizárólag az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott adattartalommal elkészített ajánlatok fogadhatók el, illetve azok alapján köthető szerződés.

Az MVH előnyben részesíti azokat a laboratóriumokat, amelyek rendelkeznek a gabona mintavételezésre vonatkozó Nemzeti Akkreditáló Testület általi akkreditációval, illetve nagyobb mennyiség mintázását vállalják.

IV. A mintavételezés díjazása

 

Mintavétel típusa

Díj*

Raktárban tárolt termények mintavétele

70.- HUF /MT

Ki- és betároláskori mintavétel

 

Napi 200 tonnáig

25 000.- HUF / kiszállás

Napi 200 tonna felett

125.- HUF /MT

* a fenti díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

V. A szerződéskötés feltételei

A gabonaintervencióhoz kapcsolódó gabona mintavételezések elvégzésére az MVH a 3. számú melléklet szerinti szerződést köti meg mindazokkal a laboratóriumokkal, amelyek elfogadják a jelen közleményben kihirdetett feltételeket és érvényes ajánlatot nyújtanak be.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Bizottság 2000. április 19 -i, a gabonafélék intervenciós ügynökségek által történő átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK. rendelete

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet

•  a gabona intervenciós felvásárlásáról szóló 101/2005. (X.28.) FVM rendelet módosításáról szóló 35/2006. (V. 15.) FVM rendelet

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

VII. Mellékletek és további információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: ajánlattételi formanyomtatvány

2. számú melléklet: kitöltési útmutató

3. számú melléklet: megbízási szerződés

Jelen Közlemény, illetve mellékletei a www.mvh.gov.hu Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2006. június 06.

 

Margittai Miklós elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek