Vissza 45/2007 (VI. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

45/2007 (VI. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.05 14:45

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében vállalt beruházások befejezésére rendelkezésre álló határidő megállapításáról, valamint a kifizetési kérelem határidőn túl történő benyújtásához kapcsolódó szankciókról és mentességekről

I. A beruházások befejezésére megállapított meghosszabbított határidő

A 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) állapítja meg a határidőt a 2006. évre vállalt beruházások megvalósítására azon ügyfelek számára, akik valamely, az említett évre vállalt, és az MVH által hozott határozattal jóváhagyott beruházás típust 2007. június 30-ig hetvenöt százalékot meghaladóan, de nem száz százalékban valósítják meg.

Az MVH által a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbított határidő a 2006. évre vállalt beruházások befejezésére:

2007. augusztus 31.

II. A határidő meghosszabbítására vonatkozó igény bejelentése

A határidő módosítására vonatkozó igényt a kifizetési kérelemben kell jelezni, amelyet a 103/2006 (XI. 6.) MVH közleményben foglaltaknak megfelelően 2007. június 30-ig kell benyújtani az MVH területileg illetékes kirendeltségére.

Kifizetési kérelem benyújtására abban az esetben is szükség van, ha egyes beruházások megvalósítására nem, vagy csak részben került sor 2007. június 30-ig.

Kifizetési kérelem hiányában a kérelmező támogatásra való jogosultsága megszűnik.

III. A kifizetési kérelem határidőn túl történő benyújtásához kapcsolódó szankciók és mentességek

A 2419/2001 EK bizottsági rendelet 13. §-a - 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 9. §-a - alapján a kifizetési kérelem késedelmes benyújtása esetén minden egyes késedelmes munkanap után 1% levonásra kerül abból az összegből, amelyre a határidőig benyújtott kérelme alapján jogosult lett volna az ügyfél. A szankció alkalmazására 2007. július 3-tól kerül sor, így a 2006. július 2-án postára adott kérelmek szankció nélkül elfogadásra kerülnek.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 25 naptári napot, azaz a kifizetési kérelem 2007. július 27. után kerül postázásra, a kérelem elutasításra kerül.

Azon ügyfelek, akik a 2007. június 30-ig a vállalt beruházások (vagy egy adott beruházás) megvalósítását legalább hetvenöt százalékban nem teljesítették, a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében az adott beruházás típust szankció nélkül átütemezhetik a következő évre. Erre abban az esetben van lehetőség, ha a 2006. évre vállalt beruházás típusok közül legalább egy beruházás típus megvalósításra kerül legalább 75%-os mértékben 2007. június 30-ig és 100%-os mértékben legkésőbb 2007. augusztus 31-ig.

IV. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

•  a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

•  a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;

•  a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

•A Bizottság 2001. december 11-ei 2419/2001/EK rendelete a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

•  a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet;

• a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet

• a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet;

• a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet;

• Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

•  a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet;

103/2006 (XI. 6.) MVH Közlemény az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2005-2006. évi kifizetésének igényléséről.

További információk a www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.europa.eu.int weboldalakról kérhetőek.

 

Budapest, 2007. június 12.

 

 

Margittai Miklós elnök

 

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek