37/2007 (V. 21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

37/2007 (V. 21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.10.30 08:28

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2007. (IV. 23.) számú, az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló közleményének módosításáról

I. Módosuló rendelkezések

Tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (V.15.) FVM rendeletre, amely egyúttal módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 26/2007. (IV.17.) FVM rendeletet is, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2007. (IV. 23.) közleménye (a továbbiakban: Közlemény) az alábbiak szerint módosul:

1./

 

A Közlemény II. „ A támogatás igénybevételének feltételei” című fejezetének „Az ügyfél kötelezettségei” alatt felsorolt 1. franciabekezdése az alábbiakkal egészül ki:

 

Az ügyfél kötelezettségei:

-        a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át kell teljesíteni”, kivéve ha a beruházás közbeszerzéssel valósul meg;

 

2./

 

A Közlemény II. „ A támogatás igénybevételének feltételei” című fejezete az alábbiakkal egészül ki:

 

„A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 25 %-a, a kiemelten támogatott gépek esetén 35 %.” Eltérő mérték nem kérelmezhető.

 

3./

 

A Közlemény II. „ A támogatás igénybevételének feltételei” című fejezetének „A támogatási kérelemhez csatolni kell” alatt felsorolt alábbi 4. franciabekezdése törlésre kerül:

 

-        a 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet 27.§ d) pontja által előírt esetekben műszaki leírást és dokumentációt

 


4./

 

A Közlemény IV. „ A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok” című fejezetének „Az értékeléshez szükséges dokumentumok” bekezdés  az alábbiak szerint módosul:

 

A támogatási kérelemhez csatolandó „dokumentumok:

 

-        Amennyiben […]

-        A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól vagy Országos Cigány Önkormányzattól” annak beruházást támogató nyilatkozatát;

-        a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak történő megfelelés igazolására az Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) hatósági bizonyítványát, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (5) bekezdés d) pontja szerinti esetekben.

 

5./

 

A Közlemény IV. „ A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok” című fejezetének „Az értékeléshez szükséges dokumentumok” bekezdésében található  alábbi rendelkezése törlésre kerül:

 

-        Műszaki leírás és dokumentáció.

 

6./

 

A Közlemény IX. „Kapcsolódó jogszabályok” című fejezete az alábbiakkal egészül ki:

 

-        39/2007. (V. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról.

 

7./

 

A közlemény 7. sz. mellékletét képező „Kitöltési útmutató” a jelen közlemény 1. sz. mellékletekében foglaltak szerint módosul. („Kitöltési útmutató módosítása”)

 

8./

 

A Közlemény kiegészül a 14. számú melléklettel. A kiegészítést jelen közlemény 2. sz. melléklete tartalmazza. („Nem támogatott gépek listája”)

 

9./

 

A Közlemény kiegészül a 15. számú melléklettel. A kiegészítést jelen közlemény 3. sz. melléklete tartalmazza. („Beszámoló táblázat - minta”)

 

10./

 

A Közlemény kiegészül a 16. számú melléklettel. A kiegészítést jelen közlemény 4. sz. melléklete tartalmazza. („Elektronikus benyújtás kitöltési útmutatója”)

 

II. A közlemény mellékletei

-          1. sz. melléklet: Kitöltési útmutató módosítása

 

-          2. sz. melléklet: Nem támogatott gépek listája

 

-          3. sz. melléklet: Beszámoló táblázat - minta

 

-          4. sz. melléklet: Elektronikus benyújtás kitöltési útmutatója

 

III. A Közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történő közzététele napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

Budapest, 2007. május 21.

 

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek