28/2015. (II. 20.) számú MVH Közlemény

archív

28/2015. (II. 20.) számú MVH Közlemény

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2016.02.02 15:06

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek
 • Gazdaságátadás
 • Fiatal mezőgazdasági termelők
 • Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése
 • Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)
 • GAZDANet
 • Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése, létesítése
 • Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése
 • Bemutató üzem
 • Baromfi telepek korszerűsítése
 • Fiatal erdők állománynevelése
 • Technológiai berendezések beszerzése 2013
 • Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)
 • Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás
 • Öntözés, melioráció
 • Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előál
 • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj
 • A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Trágyakezelés
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Komplex
 • Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás
 • Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
 • A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás
 • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
 • Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)
 • Erdészeti potenciál helyre állítása
 • Agrárerdészeti rendszerek
 • Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése
 • Mezőgazdasági földterületek erdősítése (EMVA)
 • Kedvezőtlen adottságú területek (EMVA)
 • Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás
 • Diverzifikáció
 • Vidéki alapszolgáltatások fejlesztése
 • A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
 • Tanyabusz (EMVA)
 • Integrált közösségi és szolgáltató tér
 • HVI finanszírozás
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
 • A falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások
 • A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
 • Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
 • Természetesvízi halászat
 • Akvakultúra
 • Halfeldolgozás
 • EMVA (2007-2013)
 • HOP monitoring