20/2010 (II. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

20/2010 (II. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Módosított
Utolsó módosítás: 2011.02.10 15:52

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek
 • Gazdaságátadás
 • Fiatal mezőgazdasági termelők
 • Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)
 • Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)
 • Ültetvények korszerűsítése, telepítése
 • Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás
 • Öntözés, melioráció
 • Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előál
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Trágyakezelés
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Komplex
 • Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás
 • Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
 • Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás
 • A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás
 • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
 • Erdészeti potenciál helyre állítása
 • Mezőgazdasági földterületek erdősítése (EMVA)
 • Kedvezőtlen adottságú területek (EMVA)
 • Natura 2000 gyep
 • A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
 • Tanyabusz (EMVA)
 • HVI finanszírozás
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
 • A falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások
 • A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
 • Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
 • Akvakultúra
 • Halfeldolgozás
 • EMVA (2007-2013)
 • HOP monitoring