20/2007 (II. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

20/2007 (II. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.10 17:23

Az agrár-környezetvédelmi célprogramokban 2004. évben támogatást nyert mezőgazdasági parcellák rajzi pontosításáról

I. A pontosítás célja

A 2005. év folyamán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkezdte a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) teljes, tervszerű felújítását. Ennek során az ország teljes területéről új légifotó sor készült, amely alapján új, a valós hasznosítást jobban követő blokkrendszer került kialakításra. Ennek során bármely, a korábbi térképeken kialakított blokk megváltozhatott, területében, támogatható területében és határaiban is, továbbá a MEPAR felújítását követően valamennyi blokk új azonosítót is kapott, -05 véggel.

Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásra benyújtott kérelmekben, valamint azok alapján kiadott helyt adó/részben helyt adó határozatokban az 5. évig meghatározott feltételek mellett művelt területek, a felújítást megelőző, -00 végű blokkok alapján kerültek rögzítésre. A blokkok határainak változása miatt, a 2007. évi kifizetési kérelemhez már az új blokkazonosítók szerint kell a támogatást igényelni, továbbá a kifizetési kérelmekhez csatolni kell az új térképet, amelyen be kell jelölni az agrár-környezetvédelmi program keretében művelt területeket

Az (AKG) támogatások 2007. évi kifizetési kérelmeinek benyújtási időszakában a – helyt adó/részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező – ügyfelek az egységes területalapú támogatási kérelemmel (SAPS) egy időben, egységes kérelmi dokumentumon jelezhetik tárgyévi kifizetési igényüket.

II. Adatpontosító egyedi blokktérkép

Az adatpontosításhoz szükséges megszemélyesített blokktérképet a pontosítással vélelmezhetően érintett ügyfelek számára a falugazdászok juttatják el. További adatpontosító blokktérképet szintén a falugazdászon keresztül, illetve az MVH megyei kirendeltségein a G015B jelű nyomtatványon lehet igényelni 2007. március 10-ig. A falugazdász a kérelmező regisztrációs száma alapján adja át az AKG támogatással érintett blokktérképeket az eredeti (2004-ben benyújtott) parcellarajzokkal.

III. Adatpontosítás az egyedi blokktérképen

A pontosítást a 2004-ben benyújtott parcellarajzokat tartalmazó adatpontosító egyedi blokktérképen lehet elvégezni. A parcellarajzok azonosításához az eredeti parcellasorszámok kerültek feltüntetésre. Az adatpontosításhoz a falugazdászok segítséget nyújtanak elektronikus adatállomány segítségével, illetve a blokkban támogatott további gazdálkodókkal történő egyeztetések szervezésével.

Az adatpontosítás során az alábbi szempontokat kell alapul venni:

  • a parcella valós elhelyezkedésének megfelelő ábrázolására,
  • a térképszelvény méretarányának megfelelően a rajzi terület térmértéke, valamint a parcella valós térmértékének egyezésére,
  • valamint a parcellarajznak a (felújított) blokkhatárokon belül történő elhelyezésére.

A pontosításhoz igénybe vehető az illetékes Földhivatal munkatársainak segítsége a terület felmérése céljából. A pontosítás költségeit az igénylő viseli.

AZ ADATPONTOSÍTÓ TÉRKÉPSZELVÉNYEKET NEM KELL A HIVATALHOZ BENYÚJTANI. A pontosított parcellarajzokat a 2007. évi területalapú kérelem helyes benyújtásához, mint segédanyagot szükséges használni.

IV. Az adatpontosító parcellarajzok alkalmazása a kifizetési kérelmek benyújtása során

A pontosított parcellarajzokat a kérelmezők a parcellák valós elhelyezkedésének megállapításához használhatják fel. A 2007-ben benyújtandó kérelmeken az AKG parcellákat nem kell feltüntetni, ám azok pontos elhelyezkedésének ismerete a korábbiaknál is lényegesebb. A 2007. évi területhez kapcsolódó támogatási kérelemmel benyújtott parcellák valós elhelyezkedésének összhangban kell lennie a 2004-ben AKG célprogramokra benyújtott, jóváhagyó, avagy részben jóváhagyó határozattal érintett területekkel – függetlenül attól, hogy utóbbiak SAPS támogatás alapjául szolgáló területen helyezkednek-e el. A pontosítás tehát valamennyi területalapú támogatás összhangját is szolgálja.

V. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. Törvény;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet.

- 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX.11.) FVM rendelet;

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.europa.eu.int weboldalakról tölthetők le.

Budapest, 2007. február 27.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek