184/2014 (XI.21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

184/2014 (XI.21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2014.11.21 12:41

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításáról

I. Módosítás indoka

A fiatal erdők állománynevelése intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításra kerül a támogatott műveletek megvalósításának határideje miatt. A módosítás indoka, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állománynevelése intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendeletet (továbbiakban: támogatási rendelet) a 8/2014. (XI.19.) MvM rendelet 2014. november 20-ai hatállyal módosította.

I. Módosuló rendelkezések

1.      A 40/2013. (II. 12.) MVH közleménynek a kifizetés igénylésének feltételeiről rendelkező I. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az alábbi szövegrész:

„A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb

2014. október 31-ig köteles megvalósítani."

az alábbiak szerint módosul:

„A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig köteles megvalósítani."

2.       A 40/2013. (II. 12.) MVH közleménynek a kifizetési kérelem benyújtásáról rendelkező II. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az alábbi szövegrész:

„Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. november 20-ig."

az alábbiak szerint módosul:

„Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 29-ig."

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek