Vissza 154/2012 (X.03.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

154/2012 (X.03.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2012.10.03 11:29

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igényléséről szóló 50/2012. (III.30.) MVH Közlemény módosításáról

 

I. A módosítás indoka

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet 2012. szeptember 29. napján hatályba lépő módosítása következtében az állati génmegőrzés támogatásban való részvételhez szükséges kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbításra került, ezért az 50/2012. (III. 30.) MVH Közlemény módosítása szükségessé vált.

 

II. A közlemény módosuló rendelkezései

 

1. A közlemény IV. pontjának benyújtási határidőt meghatározó része az alábbiak szerint módosul:

„IV. A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet a jelen közlemény szerinti D5100-01 számú nyomtatványon az

MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához

(1385 Budapest, 62. Pf.: 867.)

kell benyújtani, postai úton egy példányban.

A támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2012. április 1. és 2012. október 10.

 

2. A közlemény VI. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„VI. A támogatási kérelem módosítása

A támogatási kérelem módosítására a támogatási kérelem benyújtási határidején belül, legkésőbb 2012. október 10-ig van lehetőség, egy újabb támogatási kérelem papír alapon történő benyújtásával.

 

A benyújtási időszakon belül benyújtott támogatási kérelmek közül a 2012. október 10-ig benyújtott legutolsó kérelmet veszi figyelembe az MVH."

 

 

 

III. Közlemény módosuló melléklete

-    Jogcím tájékoztató és a jogcím tájékoztató mellékletét képező gyakorlati információk a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése támogatást igénylők részére
(9. melléklet)

 

IV. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információk megtalálhatóak a VM (www.kormany.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2012. október 2.

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek