Vissza 133/2005 (XII. 14.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

133/2005 (XII. 14.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 19:37

a Bizottság 2004. október 6-i, „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban” című 1860/2004/EK rendeletének hatálya alá tartozó agrár „de minimis” támogatásban részesült kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettségéről

I. Az intézkedés jogszabályi alapja

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 6. § (2) bekezdés h) pontja , valamint a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az agrár „de minimis” nyilvántartási rendszer vezetése, és az azzal kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) feladata.

A „de minimis” kategóriában nyújtott támogatások ún. „csekély összegű” támogatások, amelyek összege a 1860/2004/EK rendelet 2. cikkének 1. pontjában „a mezőgazdasági ágazat vállalkozásai”-ként meghatározott természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében bármely három éves időszakra vonatkozóan nem haladhatja meg a háromezer eurót. A „de minimis” támogatások alkalmazásáról az Európai Unió tagállamai saját hatáskörben, önállóan dönthetnek. A vállalkozásonként maximalizált, hároméves támogatási keretet az 1860/2004/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdése határozza meg. A rendelet 4. cikkének (1) bekezdése ugyanakkor a támogatásban részesülők számára adatszolgáltatási kötelezettséget állapít meg, amelynek célja az új „de minimis” támogatások bevezetését megelőző ellenőrzésekhez szükséges adatbázis kiépítése.

II. Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre

Minden olyan, a fentebb említettek értelmében „vállalkozás” − azaz: természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság −, aki/amely 2004. május 1-jét követően agrár „de minimis” támogatásban részesült.

III. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A támogatás(ok)ra vonatkozó adatszolgáltatást az e közlemény mellékletében közzétett „Nyilatkozat” kitöltésével és benyújtásával kell megtenni. A nyilatkozathoz csatolni kell a „de minimis” körben nyújtott támogatásról szóló, a támogatást folyósító szerv által kiadott írásbeli értesítés másolatát. Az adatszolgáltatást a MVH Központi Hivatalához, az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1385 Budapest 62., Pf.: 867.

IV. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetés napján lép hatályba.

V. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Bizottság 2004. október 6-i, „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban” című 1860/2004/EK rendelete

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2005. december 14.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek