13/2011 (II. 9.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

13/2011 (II. 9.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2012.04.20 14:05

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek
 • Gazdaságátadás
 • Fiatal mezőgazdasági termelők
 • Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)
 • Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)
 • Ültetvények korszerűsítése, telepítése
 • Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése
 • Kertészet korszerűsítése
 • Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás
 • Öntözés, melioráció
 • Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előál
 • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj
 • A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Trágyakezelés
 • Állattartó telepek korszerűsítése - Komplex
 • Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás
 • Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
 • Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás
 • A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás
 • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
 • Erdőszerkezet átalakítása
 • Őshonos állatfajták megőrzése
 • Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)
 • Nem termelő beruházások
 • Erdészeti potenciál helyre állítása
 • Agrárerdészeti rendszerek
 • Erdő-környezetvédelem
 • Mezőgazdasági földterületek erdősítése (EMVA)
 • Kedvezőtlen adottságú területek (EMVA)
 • Natura 2000 gyep
 • A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
 • Tanyabusz (EMVA)
 • Integrált közösségi és szolgáltató tér
 • HVI finanszírozás
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
 • A falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások
 • A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
 • LEADER
 • Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
 • EMVA (2007-2013)
 • HOP monitoring