Vissza 118/2005 (XI. 04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

118/2005 (XI. 04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:13

a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 2005. évben forráshiány miatt elutasított és új támogatási kérelmek benyújtásáról

I. A támogatás igénybevételének feltételei

A 133/2004. (IX.11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésének, illetve a 8. §-ának megfelelően jelen közlemény alapján azon termelői csoport igényelhet támogatást, amely:

- 2005. évben a 133/2004. (IX.11.) FVM rendelet alapján még nem nyújtott be támogatási kérelmet, de állami elismeréssel rendelkezik, vagy

- 2005. évben a 133/2004. (IX.11.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmét az MVH forráshiány miatt elutasította.

Támogatási kérelmet az nyújthat be, aki az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) területileg illetékes kirendeltségeinél. Amennyiben a regisztrációs számot az ügyfél a kérelem benyújtásáig nem kapta meg, a támogatási kérelemhez csatolni kell a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

II. A támogatási kérelem benyújtása

A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatásához kapcsolódó támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére ( 1385 Budapest 62. Pf.: 867 ) postai úton kell benyújtani egy példányban .

A támogatási kérelmet ajánlott küldemény formájában szükséges postára adni a támogatási kérelem nyomon követhetősége érdekében.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2005. november 1. – november 30.

III. A támogatási kérelemként kitöltendő nyomtatványok

A támogatási kérelmet a 95/2005. (VIII.25.) MVH Közlemény által módosított 84/2005. (VIII.02.) MVH Közleménynek megfelelően, az abban foglalt formanyomtatványokon kell benyújtani a fent meghatározott időszakban.

A támogatási kérelem formanyomtatványai elérhetőek az MVH megyei kirendeltségeinél, illetve letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról.

IV. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

•  a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

•  a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

•  Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló, a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

•  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2005. (VIII.02.) MVH Közleménye a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás 2005. évi támogatási kérelmeinek benyújtásáról;

•  A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2005. (VIII.25.) MVH Közleménye a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatás 2005. évi támogatási kérelmeinek benyújtásáról szóló MVH Közlemény módosításáról.

További információk a www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu weboldalakról tölthetők le.

 

Budapest, 2005. november 04.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek