105/2005 (IX. 20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

105/2005 (IX. 20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 11:10

a melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő jóváhagyott lepárlóüzemekről

I. A lepárlóüzemek jóváhagyása

A Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapító 1623/2000/EK rendelet 42. cikk (1) bekezdése értelmében a lepárlóüzemeket a tagállam illetékes hatósága hagyja jóvá.

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. § (2) b) pontja értelmében Magyarországon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hagyja jóvá a lepárlóüzemeket, illetve teszi közzé azok listáját.

II. A jóváhagyott lepárlóüzemek listája

 

LEPÁRLÓÜZEM NEVE

A LEPÁRLÁS HELYE

JÓVÁHAGYOTT KAPACITÁS

 


 


 


 

 


Törköly (t)

Seprő

(hl)

Bor

(hl)

GRAPPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3326 Ostoros, külterület 0160/11 hrsz.

450 

200

200

ARANY KAPU Borászati Melléktermék Feldolgozó Rt.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., 097/477 hrsz.

40 000

181 000

50 000

VINALKO Szeszipari és Kereskedelmi Kft.

6000 Kecskemét, Ballószög tanya 329., 0897 hrsz.

 


22 000

22 000

Borbényi Gyula

6222 Csengőd, Bucka u. 37., 0417/26 hrsz.

 


12 000

12 000

Hilltop Neszmély Rt.

2544 Neszmély, Petőfi u. 7/A.

250

 


 


Vitalis Kft.

7045 Györköny, Községi rét, 371 hrsz.

150

500

1 250

Tarpa Manufaktúra Kft.

4931 Tarpa, Kölcsey u. 29., 355-356 hrsz.

100

 


 


Sápi és Sápi Kft.

2381 Táborfalva, Határ út 4/a. 011/86 hrsz.

18

300

480

Összesen:

40 968

216 000

85 930

III. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény kihirdetésével egyidejűleg a melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő jóváhagyott lepárlóüzemekről szóló 77/2005. (VII. 14.) MVH közlemény hatályát veszti.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Bizottság 2000. július 25 -i 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

•  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

•  75/2004. (V. 4.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról

•  a melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő üzemek és begyűjtőhelyek jóváhagyásáról szóló 19/2004. (VI. 2.) MVH közlemény

•  a melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő üzemek és begyűjtőhelyek jóváhagyásáról szóló 19/2004. (VI. 2.) számú MVH közlemény módosításáról szóló 48/2004. (IX. 2.) MVH közlemény

 

Budapest, 2005. szeptember 20.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek